Alpakkaen har ikke en termin. Den har et "vindu". Alpakkaen kan være drektig i alt mellom 10,5 til 12 måneder. Vanlivis går de 11,5 måneder og de føder som regel mellom 9 og 17 på dagtid.

Det er flere eksempler på hopper som har gått over 400 dager drektig, og det er eksempler på fødsler som er svært tidlig, men likevel har gitt en fullgått cria. Selv om hoppa går langt over gjennomsnittstiden er det likevel sjelden problemer. Sent født er gjerne bedre enn for tidlig. 

 Tegn på at noe kan være galt:

  • Å ligge lenge på siden
  • Å ligge med bena opp fra bakken
  • Rier over lang tid uten fremdrift

Alpakkaen føder lett, selve fødselen tar sjelden mer enn 20 minutter, og det er sjelden behov for å gripe inn. 

Hvis du tror noe er galt, ring veterinær!