Det finnes mange forskjellige måter å håndtere en alpakka på. Det er likevel et par ting man må ta som utgangspunkt når man skal lære en alpakka å kjenne:

  1. Alpakkaen er ikke født temmet
  2. Alpakkaen er ikke et kjæledyr, men er naturlig avmålt i sin natur.
  3. Man skal ikke forsøke å få en alpakka til å gå i mot sin natur
  4. Man bør arbeide med dyret, ikke mot det.


Camelidynamics er en treningsmetode som tar utgangspunkt i hvert enkelt dyrs forutsetninger. Hva er det som gjør at akkurat denne alpakkaen er redd for noe, hva er det som gjør at akkurat den alpakkaen syns det er helt ok å gjøre det samme, men syns at en annen ting er veldig skummel? Det er altså en treningsmetode som krever at man ser hvert enkelt individ, og behandler det deretter. Alltid med respekt for individets natur.

Det er viktig å huske at alpakkaen ikke er avlet spesifikt for å bli et kjæledyr. Det er fiberens kvalitet som har stått i  sentrum. Derfor finner man også store individuelle forskjeller i alpakkaenes personligheter. Camelidynamics tar utgangspunkt  i å på en respektfull måte lære individet å overvinne sine betenkligheter i forhold til mennesklig håndtering.

Kursdager

Julie Taylor Brown viser korrekt måte å
holde en alpakka i balanse

Man kan håndtere en alpakka uten å måtte bruke makt. Makt kan synes som den enkleste måten å gjøre det på, kortsiktig, ettersom man kan gjøre det. Alpakkaen er ikke et stort dyr. Men ønsker man et forhold til sin alpakka basert på et samarbeid som resulterer i en trivelig og omgjengelig alpakka, og et langt personlig forhold til sin alpakka, mener vi at Camelidynamics er et meget godt alternativ.

Det avholdes jevnlig kurs i denne metoden både i Norge og Sverige.

Les mer om Marty McGee Bennets videreutvikling av den for mange hestemennesker velkjente TTouch-metoden og hvordan hun skreddersydde metoden for alpakkaer og lamaer.