Alpakkaen trives utendørs hele året og trenger ikke oppvarmede bygg. Hvis du forventer fødsler på vinteren bør du likevel ha rom som kan varmes opp til +10 grader eller mer, da criaen lett kan fryse rett etter fødselen.

Det vanligste bygget alpakkaer bruker er et enkelt skjul med tre vegger. De trenger ly for vind og nedbør.

Stallplasser/båser er ikke anbefalt da slike hindrer kontakt med flokken og er ikke nødvendige for holdet av alpakkaer.

Skal du bygge nytt uthus eller pusse opp et gammelt for alpakkaene, er det viktigst at det er mulig å få kontroll på en eller flere alpakkaer (for eksempel for veterinærbesøk) uten for mye stress for dyrene. Design i Camelidynamics filosofi.

Husk også på kravene fra Mattilsynet ift smittesluse.

Be oss gjerne om råd til slike bygg eller innredninger!