Universitetet i Sydney har undersøkt alpakkaers administrasjon av sine økosystemer. Det er svært interessant lesning og gjelder også lamaer. Dette er effektive landskapsvedlikeholdere, snille på økosystemene de oppholder seg i og effektive i næringsopptak.

Les rapporten her

Du kan også finne mer interessant om alpakkaers positive effekt på miljøet her: 

Miljøvennlige klær

Skitne klær

Environmental impact of camelids