omsorgNår man tar på seg ansvaret for lamaer eller alpakkaer er det en minimumsstandard for omsorg  og human behandling av dyrene. Disse er de mest grunnleggende kravene som alle lamaer og alpakkaer må få tilfredsstilt for å ha fysisk velvære. Disse kravene definerer minimumskrav for dyrevelferdskontrollører og statens tilsynsmenn som undersøker lama- og alpakkahold man har grunn til å tro ikke er tilfredsstillende.

1. VANN: Dyr skal ha kontinuerlig tilgang til drikkbart vann.

2. NÆRING: Dyr skal ha tilgang til næring god nok for opprettholdelse av liv og helse.

3. SKJUL: Dyr skal ha naturlig eller menneskeskapt skjul tilgjengelig som gir de mulighet for å beskytte seg ved ekstreme værforhold. Skjulet må være stort nok til at dyret kan stå, ligge, hvile og bevege seg.

4. MOBILITET: Dyr skal ha et oppholdssted hvor de kan bevege seg fritt og utfolde seg.

5. VANSKJØTSEL: Dyr skal visuelt være fritt for tegn på alvorlig vanskjøtsel. Tegn på alvorlig vanskjøtsel kan inkludere  forkrøplede bevegelser på grunn av lange og krøllete tånegler, inngrodde grimer eller et oppholdssted som ikke tilfredsstiller kravene over.

6. SIKKERHET: Dyr skal være tilfredsstillende beskyttet fra skade eller dødsfall innenfor deres definerte oppholdsareal og/eller når de transporteres.

7. DYREPLAGERI: Dyr skal være tilfredsstillende beskyttet fra dyreplageri og handlinger som setter liv eller helse i fare, eller som forårsaker lidelse.

8. SOSIALISERING: Lamaer og alpakkaer er flokkdyr og skal ikke leve alene uten en annen av samme art. En cria skal ikke vokse opp vekk fra andre lamaer eller alpakkaer.

Denne artikkelen kan fritt distribueres som den er dersom Knapper Alpakka angis som kilde og link tilbake til denne siden oppgis, sammen med nedenstående Copyright.

©2005, Camelid Community Standards of Care Working Group

Alpakkaartikler