Gjennom analyser av bakgrunn og individuell kvalitet ønsker Knapper Alpakka å gjøre importer av alpakka til beste for enkeltoppdretteren og som et positivt bidrag til stammen i Norge som helhet. Vi er opptatt av at dyrene som blir importert er av best mulig kvalitet, samtidig som de skal passe inn i eksisterende og planlagte blodslinjer i Norge.

Det aller viktigste å vurdere før import er dyrehelsestatus i det område/land man ønsker å importere fra. Vi tar alltid kontakt med de lokale myndighetene i området vi ønsker å importere fra og spør hvordan dyrehelsen er i området. Vi Snakker med flere oppdrettere, ikke bare de vi tenker på å kjøpe dyr fra, men også de som bor i området rundt. Vi passer på å sjekke dyret for parasitter. Myndighetene sjekker ikke for parasitter, så vi  sørger for å gjøre det selv.

Utenlandske oppdrettere er, i likhet med alle andre oppdrettere, veldig klar over verdien av sine dyr, slik at man noen ganger opplever å måtte investere med et langsiktig perspektiv for å få de riktige dyrene. I enhver avl er det viktig at man bygger opp en grunnstamme av kvalitetsdyr man kan bygge videre på. Vårt mål er at alpakkanæringen skal bli en bærekraftig næring, og da må man se på kvalitetene på sine dyr.Corazon2

 

Vi har til nå importert fra fem land, deriblant den kanskje beste av våre alpakkaer, Corazon. Han styrke består i at han alltid leverer en cria som har bedre kvalitet i forhold til hoppen. Det er en svært viktig egenskap hos en avlshingst! Han har til nå levert flere Champion-avkom, i flere land.

Sammen med et ekstensivt kontaktnett i alpakkamiljøer verden over har vi muligheten til å finne svært gode dyr. Det betyr ekspertise tilgjengelig for oss og dermed våre kunder og miljøet i Norge.

Som en av få som har gjennomført alpakkaimporter til Norge kan vi hjelpe deg å finne de riktige dyrene hvis du ikke finner de i Norge. Ikke se bort fra det norske markdet, det har kommet en del virkelig gode dyr hit allerede nå!

Alpakkaartikler