Driver du oppdrett av alpakkaer kommer du sikkert også borti endel betegnelser eller forkortelser som skal si noe matematisk om hvilken kvalitet fiberen til alpakkaene dine har. Mange blir svært forvirret av alt som står i en rapport fra en tjeneste for fiberkvalitetsmåling.

En slik måling kan se slik ut:

typical_histogram

I slike rapporter kan du finne følgende betegnelser:

AFD/MFD

"Average Fiber Diameter" eller "Mean Fiber Diameter" er gjennomsnittlig fiber diameter målt i mikrometer. En mikrometer er en milliondels meter, betegnet med μm eller bare "um", og vi mennesker har hår som er ca 100um tykt. Fiberen som måles skal tas fra salen, ca en håndsbredde nedenfor ryggraden på manken til alpakkaen. Dette er tallet de fleste snakker om når de vil beskrive kvaliteten på alpakkaene sine.
Lavest mulig tall er ønskelig. En god alpakka holder seg på under eller i nærheten av 20um over flere år og øker ikke tykkelsen betraktelig fra år til år. Det er vanlig at første klippen gir lavest AFD/MFD.

CF/PF

"Comfort Factor" eller "Prickle Factor" står for hvor behagelig fiberen kjennes ut, og er et resultat av hvor mange fibre som er mer enn 30um tykke. En fibertykkelse over 30um vil kjennes som prikking eller kløing på huden til de fleste. En CF på 90 betyr at 10% av fibrene er over 30um i tykkelse. PF beregnes som 100-CV, og i foregående eksempel blir dermed PF 10% hvis CF er 90%.

SD

"Standard Deviation" står for spredningen av individuelle fibre ift gjennomsnittlig fiberdiameter/-tykkelse. Jo lavere SD, desto jevnere tykkelse på fiberen. Det er bevis for at jo lavere SD du har for en gitt fibertykkelse, desto bedre spinneresultater får du. SD under 5 er ønskelig. SD betegnes ofte som det letteste måltallet å avle etter, og man sier at dersom man forbedrer SD så følger de andre verdiene etter.

CV

"Coefficient of Variation" står for variasjonen i diameteren på fibrene som er målt. Formelen er SD ganget med 100% og delt med AFD-tallet. CV-tallet bør være så lavt som mulig og ikke 30% eller mer. Alpakkaer bør ikke være mye over 20%, men helst under.
CV er kanskje det mest effektive måltallet for tykkelse og det letteste å avle etter sammen med SD.

SF

"Spinning Fineness" regnes ut fra MFD og CV for å forutsi spinnekvalitet. SF måles i um, men mange mener dette tallet ikke er så verdifullt.

CEM

"Coarse Edge Measurement" måler hvor langt fra AFD den fineste fiberen av de tykkeste 5% er. Målestokk er mikrometer. Dersom AFD er 20um og den fineste fiberen blant de tykkeste 5% er 30 mikron, så er CEM 10um. Jo lavere tallet er jo bedre, da det sier noe om variasjon på tykkelsen av fiberen.

Curve/Curvature

Curve, eller kurvatur, måler bølgemønsteret, eller kreppen/krimpen, i fiberen. Målestokk er vinkel i grader, og et høyere tall betyr høyere frekvens, dvs det er flere "bølger" i fiberen pr centimenter. Man ønsker et så høyt tall som mulig. En måling gjort i USA viste kurvatur på mellom 15 og 52 grader/mm i den nasjonale bestanden av alpakkaer. Kvaliteten på fiberen øker radikalt med kurvatur på over 40. Kurvatur er av flere eksperter vurdert til å ikke være verdifullt på alpakkafiber, da selv fiber uten krepp kan få høy kurvatur.

Andre typiske begreper i fibersammenheng

  • Amplityde: Dybden på krimpen, dvs hvor dype "dalene" er i fiberen. Man ønsker så dyp som mulig.
  • Frekvens: Antall krimp pr tomme. Man ønsker så høy frekvens som mulig.

 

Generelt om grafen

Grafen over viser spredningen i fiberdiameter. Liten spredning på lave AFD-tall er ønskelig.

Alpakkaartikler