Alpakka bedømmes etter sine kvaliteter Fiber

Det er store kvalitetsforskjeller på individene, hvilket man bør være klar over hvis man ønsker å kjøpe en (to eller helst tre) alpakka(er).

 
Det er flere kriterier man måler kvaliteten på en alpakka etter. Heldigvis har vi ikke en standard som sier at nesen skal være så og så lang, eller beina så og så korte eller lange, derfor er alpakkaen fortsatt veldig opprinnelig og sunn i kroppen. Det er et unntak, ørene skal IKKE peke innover (bananører). Gjør de det betyr det at det er lama i dyret. En blanding av lama og alpakka er fertilt, og kalles huarizo.

Kvalitetskriteriene man bedømmer en alpakka etter er:

  • Tetthet
  • Finhet
  • Fiberdekning på ekstremitetene
  • Crimp
  • Gjenvekst
  • Jevnhet (at fiberen er jevnt fin over så stor del av kroppen som mulig)
  • Jevn farge (gjelder ikke grå)
  • Fravær av primærfiber (dekkhår)
  • Glans
  • En harmonisk kroppsbygning og bitt
Dette er det en alpakka blir bedømt etter på utstilling, og kriterier som kan gjøre alpakkaen til et godt produksjonsdyr. Men alpakkaen må beholde kvaliteten så lenge som mulig. Det holder ikke å være super i en time på en utstilling eller få en rasende flott score på en fiberprøve. Livstidsproduksjonen er viktig. De skal være gode så lenge som mulig. Utstillinger har begrenset verdi og hvem som vant er ikke nødvendigvis den beste alpakkaen.
 

FiberMen man ser på andre kvaliteter også

Det er ikke sikkert at man føler behov for å ha en alpakka av topp kvalitet. Man kan ønske å ha et par alpakkaer fordi de er veldig trivelige dyr, og ha de som trekkplaster på en besøksgård for eksempel. Da er det andre ting man ser etter, som feks gemytt og håndterbarhet.
Man ønsker selvsagt det også hos alle dyrene, men det vil være ekstra viktig i en setting hvor dyrene skal ha med mange mennesker å gjøre på en daglig basis, inkludert barn.
 
Det er ikke noe galt med å ønske en trivelig alpakka. Det er uansett viktig for oss å gi så mye informasjon om det enkelte dyr som mulig, slik at man skal vite hva man får, enten det er et toppdyr eller et dyr som egner seg best for hygge.
 
 
Skal man begynne med avl er det en stor investering. For å gjøre ting litt lettere er det mange som har begynt med en rimeligere hoppe, og heller investert i sprangavgift fra en god hingst. På den måten kan man bygge opp sin flokk og vil ha ale muligheter til å få en god genetisk variasjon med egenskaper fra forskjellige linjer. 

FiberMen som alltid når det gjelder livdyr, garantier for hva som kommer til å skje er helt umulig å gi. Man kan bare sannsynlighetsberegne. Kjøper du dyr av oss vil vi hjelpe deg å finne riktig dyr for deg, og gi råd i forhold til hvordan du kan nå ditt personlige mål.

Alpakkaartikler