Familien Camelider har 6 medlemmer hvorav fire er fra Sør-Amerika. De fra Sør-Amerika inkluderer lama, alpakka, guanaco og vicuña.

Under familien camelider finner vi slekten Lama som inkluderer Llama Glama og Llama Guanicoe.

vicugnas

Slekten Vicuña inneholder Vicuña Pacos (alpakka) og Vicuña Vicuña.

kameldyr

Guanaco regnes for å være opphavet til lama, mens vicuña regnes for å være opphavet til alpakka.

Til tross for at alpakka og lama altså ikke er i samme slekt kan de parre seg, og få fertilt avkom! Vanligvis regner biologene dyr i samme slekt, og klassifiserer de som underarter hvis de kan få fertilt avkom. Men dette gjelder ikke for camelider.

Hvis man velger å holde både alpakka og lama er det altså veldig viktig at man holder de separert, hvis ikke risikerer man å få blandinger, såkalte huarizo. Disse dyrene er ofte vakre, men de kan ikke brukes til verken det lama eller alpakka er ment å brukes til. Den faller mellom to stoler. At den kan formere seg videre er selvsagt også svært uheldig.

Alpakkaartikler