Fiberkvalitet hos alpakkaFørsteklippen til en alpakka har vanligvis den beste fiberen, den er finest, har best crimp, minst dekkhår, og minst variasjoner i kvaliteten på fiberen som det individet kommer til å levere. Noen ganger blir den feilaktig kalt babyalpakka, men husk at babyalpakka er en kvalitetsbetegnelse. Over tid vil alle fiberproduserende dyr produsere mindre og mindre fiber av den beste kvaliteten, slik det også er for f.eks. sau. De aller beste dyrene er de som produserer mye god fiber over lang tid.

En god alpakka har høy verdi, og blir belønnet med høye priser på markedet for livdyr og hingstetjenester. Vi har tidligere skrevet noe om hvordan alpakkaer blir bedømt til å ha høy verdi på utstilling. Dette er den vanligste bedømningen av verdi, men er likevel isolert sett bare en vurdering i øyeblikket. Førsteklasses fiber er høyt verdsatt og derfor vinner ofte unge dyr på utstilling. Eldre dyr blir oftest belønnet på grunn av deres avkom, men igjen, det er likevel bare avkommets verdi i øyeblikket som blir belønnet.

Den virkelige verdien til en virkelig god alpakka ligger i verdi over tid. For hva er det egentlig som gir en alpakka høy verdi om ikke produksjon av "guddommelig fiber", ikke bare i noen få år, men over mange år?

Langvarig finhet

Vi har sett på mange utenlandske websider hvordan oppdrettere skriver om de store mengdene fiber dyrene deres produserer.Ferdig kardet alpakkafiber eller alpakkaull Uten å vite noe om finheten hos fiberen forteller ikke vekten noe som helst om kvaliteten. Alle parametere må med for å gi et inntrykk av kvaliteten på fiberen. Tykk fiber veier mer enn tynn fiber. Bildet til venstre viser 50gr kardet fiber. En bunt har micron på 21, og en har 28. 

Det er få som snakker om livstidsproduksjon av spinnbar fiber. Her er det "langvarig finhet" eksponentielt belønner besetningen din, i form av penger. Livstidsproduksjonen får du ved å gange opp årlig fell av spinnbar kvalitet med antallet år dyret produserer fiber av spinnbar kvalitet.

 
may2.jpg

Hvorfor snakker man ikke så mye om langvarig finhet?

Mange oppdrettere tenker ikke over langvarig kvalitet og fokuserer heller på øyeblikket og hvilken verdi dyret har nå. Dyr som produserer godt over flere år er ettertraktede og viktige, og du vet ikke hva du har skapt før det faktisk har gått flere år. Det er mer umiddelbar verdi i å produsere en alpakka som kan vinne konkurranser nå og selge godt i markedet. Utstillingsvinnere trenger bare å være flotte i ca 2-3 år.

Slik har det gått i USA. Det vi skriver om her nå er en sammenfatning av hva som opptar den amerikanske industrien akkurat nå, etter å ha avlet alpakka i nærmere 30 år. De ser denne situasjonen som bekymringsfull, og vi her i Norge har en enestående mulighet til å lære av dette ettersom vi fortsatt er i startgropa for etableringen av vår alpakkaindustri.

Hva vi syns

Vi føler langvarig verdi er svært viktig og at vi som oppdrettere må måle og avle for dette. I valget av våre avlsdyr er langvarig finhet et svært viktig kriterie. Kjøper man et ungt dyr kan man se på foreldrene.

Fine feller fra hvite dyr er industrielt mer attraktive, ettersom de er lettere å farge og krever mindre bleking enn fiber som allerede er naturlig farget. Vi mener likevel at også farget fin fiber har sin plass i et kommersiellt marked. Vi liker de fordi de vil kunne gi et produkt som er mer personlig, et produkt som er mer naturlig og rent, fordi de vil kunne gi råvare til særpregede industrielle produkt, og fordi de fargede alpakkene i våre øyne er de aller vakreste.

Tetthet, glans, crimp, enhetlig fiber, ”bundling”, SD, CV osv er alle viktige kriteria å se på, men langvarig finhet ser ut til å bli lett oversett, ettersom det krever den langsiktige tenkingen, og ikke bare den umiddelbare tilfredsstillelse.

Det er heller ikke bare vi i den vestlige verden som lett blir forført av de store mengdene fiber fremfor finhet.  Dette er muligens den største faren for alpakkaens fremtid som leverandør av eksklusiv og luksuriøs fiber.

Ditt valg

Når du skal velge dine alpakkaer kan du, hvis du skal avle eller ha en produksjon, velge dyr som sannsynligvis vil ha langvarig verdi som fiber- og avlsdyr. Har dyret en godt beskrevet stamtavle så kan du i større grad vurdere verdien dyret får i avlen. Jo mer informasjon du får med deg om dyret jo lettere vil det være for deg å velge riktig. Hvis du ikke er en av de heldige som skal ha fibergutter eller et hobbydyr da, da kan du la hjertet få lov til å bestemme alt, og det er jo bare luksus!

 

 

Alpakkaartikler