Alpakkainformasjon

Sjekke testiklene altså?

Testiklene til en alpakkahingst skal alltid sjekkes. Hva er kriteriene for sunne testikler og hvorfor er kravene som de er.

  • Fruktbarhet hos alpakkaer er avhengig av at testikler og eggstokker er velskapte.
  • Testiklene skal være like store. Dersom de ikke er like store kan det forårsake problemer med hoppeavkoms eggstokker, som er hoppenes "versjon" av testikler, og testiklene til hingsteavkom.
  • Testiklene skal være relativt store. Relativt små testikler ved 30 måneders alder kan forårsake små eggstokker i hoppeavkom, som da ikke vil fungere skikkelig, og små testikler på hingsteavkom.
  • Testiklene skal ha falt ned.
  • Det skal være to testikler. Hvis det er bare en kan dette forårsake bare en eggstokk i hoppeavkom og en testikkel på hingsteavkom.
  • Testiklene skal være harde. Myke testikler kan påvirke fruktbarhet ved å produsere dårlig fungerende testikler og eggstokker i avkom.

Velskapte testikler og eggstokker er arvelige trekk som er lett å sjekke på en hingst, men er av naturlige årsaker vanskelig å sjekke på en hoppe.

testes.png

 

Skilt til Knapper Alpakka