Alpakkainformasjon

Hvilken tid på året bedekkes hoppene?

Sommeren og helst mai-juni er den beste tiden å få criaer på. Hoppene bedekks derfor helst i månedsskiftet mai-juni. Alpakkaene har ca 11,5 måneder drektighet, men lengden på drektigheten kan variere fra 10,5 til 12 måneder og likevel være innenfor normalen.

Alpakkaer har ikke brunst og hoppene kan bedekkes når som helst. Criaer født senere enn juli måned er statistisk sett mindre sterke og mer utsatt for sykdommer, og vinterfødsler er noe man helst ikke vil ha.

Skilt til Knapper Alpakka