Alpakkainformasjon

Hoppene mine bedekker hverandre. Hvorfor det?

Dette er helt vanlig og kan skje hele året. Oftest er dette hopper som ikke selv er drektige, men det er ikke en absolutt regel.

Skilt til Knapper Alpakka